1. Pregled košarice
2. Prijava korisnika
3. Provjera narudžbe
4. Završetak narudžbe